ออสซี่ขอพระราชทาน”ฝนหลวง” แก้ภัยแล้งรัฐ”ควีนสแลนด์”

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ศาสตราจารย์อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

แถลงความคืบหน้ากรณีหลายประเทศให้ความ สนใจและแจ้งความจำนงที่จะขอนำกระบวนการทำ “ฝนหลวง”

ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศของตน ว่า

ล่าสุดออสเตรเลียได้ส่งหนังสือแจ้งความ จำนงผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอใช้กระบวนการทำฝนหลวง

ในรัฐควีนสแลนด์ ศ.อานนท์ ระบุว่า วช. จะทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยเฉพาะสำนักพระราชวัง

ท้ายที่สุดอยู่ที่พระบรมราชานุญาตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ยังมีนิวซีแลนด์ติดต่อมาเช่นกัน

การที่ต่างประเทศให้ความสนใจทำ ฝนหลวงแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่แผ่กระจายไปทั่วโลก

“การจะทำฝนหลวงจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ ที่จะคอยเช็กความแม่นยำของปริมาณเมฆ น้ำ กระทั่ง

การคำนวณแรงลม เพื่อกำหนดให้ฝนตกในพื้นที่ที่ต้องการได้โดยต้องประสานกับกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

และสำนักฝนหลวงด้วย การที่ต่างประเทศจะขอใช้กระบวนการทำฝนหลวงนั้นต้องศึกษาในรายละเอียดว่า ประเทศ

ของเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน หรือทางประเทศไทยจะต้องจัดส่งผู้เชี่ยวชาญให้โดยตรง เรื่องนี้ต้องมีการจัดทำ

รายละเอียดที่ชัดเจน ก่อนจะทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตัดสินพระทัย

ว่าจะมีพระบรมราชานุญาตอย่างไร” ศ.อานนท์ กล่าว

เลขาธิการ วช. เผยด้วยว่า นอกจากสิทธิบัตรฝนหลวงที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านแล้ว

วันที่ 9 กันยายน เวลา 17.30 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

มีกำหนดการนำผู้แทนสมาพันธ์นักประดิษฐ์ นานาชาติ สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์เกาหลีใต้ และ

องค์กรนักประดิษฐ์แห่งรัสเซีย เข้าเฝ้าฯเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักประดิษฐ์โลกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่พระราชวังไกลกังวล เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชื่นชมในพระปรีชาสามารถการประดิษฐ์

โดยเฉพาะผลงานกังหันน้ำชัยพัฒนา และยังถวายพระราชสมัญญาจากองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติว่าเป็น

“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก”Comments on Facebook