ช่อง9 โมเดินไนน์ แนะนำเวปไซด์ นายเหลือง

ช่อง9 โมเดินไนน์ แนะนำเวปไซด์ นายเหลือง

ช่อง9 แนะนำเวปไซด์  นายเหลือง .คอม

ขอ ขอบคุณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง9 โมเดิร์นไนน์ ไว้ ณ. ที่นี้นะครับ ที่เห็นคุณค่าเวปไซด์  นาย เหลือง แห่งนี้ โดยแนะนำ เวปออกอากาศ ในรายการ Elife-Ebusiness ด้วยความยาวออกอากาศ ราว18นาที  แนะนำ สู่สายตา ประชาชน ทั่วประเทศเมื่อ วันที่ 12 พย.2547 ที่ผ่านมา ..
นับเป็นการ ให้กำลังใจ กับผู้จัดทำ อย่างมาก ทางเรา เวปไซด์ นายเหลือง.คอม จะได้ ทำการพัฒนา เวปไซด์ นี้ให้ มีเนื้อหา ดียิ่งขึ้น สมกับที่ท่านได้ ให้ความมั่นใจ ต่อไปครับ.. ด้วยความขอบคุณ    นาย เหลือง

ท่านสามรถชมรายการย้อนหลังได้ที่

จาก นั้นเข้าไปที่รายการ E-Lift E-Business (วันที่ 12 พย. 2547) ดังในภาพครับ…

เมื่อเลือกรายการแล้ว…. จะมีไดอะล๊อคบล๊อค ขึ้นมา แต่เพื่อความรวดเร็ว เราเข้าไปดูตรง ช่วง รายการ ที่กล่าวถึ งเวป นายเหลือ งมีสองช่วงคือ ช่วงแรก เริ่นนำ (ช่วงลูกศรแรก) แล้วจากนั้นจะเข้า สู่เนื้อเรื่อง การแนะนำ เวปไซด์  “นาย เหลือง”  ครับ คลิ้กแถบ ให้อยู่ในช่วงตาม (ลูกศรที่สอง) พิธีกรรายการ จะพูดถึงรายละ เอียดขอ งเวปไซด์ นายเหลือง

ขอได้รับความขอบคุณ จาก  นาย เหลือง ครับ ^^Comments on Facebook