You might also like

บทความ 0 Comments

ในหลวงของเรา

ในหลวงของเราทรง เป็นมิ่งขวัญ ของประชาชน ด้วยดีเสมอมา ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ ครองราช ท่านไม่เคยบ่น ว่าเหนื่อย ท้อ เราเองควรนำ ท่านเป็นตัวอย่างชีวิต

บทความ 0 Comments

ดอกไม้สวยๆ แปลกไม่เหมือนใคร

ดอกไม้สวยๆ ที่ดูแปลกตามอย่างที่เรามั่กจะไม่เคยเห็นมาก่อน ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจาก เพื่อนๆที่ FWD: มาให้

บทความ 0 Comments

กาแฟลาเต้ ฟรีที่สตาร์บัค เนื่องในวันช่วยโลกร้อน

วันที่15-4-53 เป็นวันช่วยโลกร้อน ทุกปีจะมีรายการฟรี โดยหาก ใครนำแก้วมาเอง ปีนี้ทางสตราบัก ให้ทานกาแฟลาเต้ ฟรีไปเลย

Comments on Facebook