วิธีสั่ง แมคโดนัล แบบใหม่ น่ารักดี

วิธีสั่ง แมคโดนัล แบบใหม่ น่ารักดี

.

วิธีสังแมคโดนัลแบบใหม่ น่ารักดี นายเหลือง

ไปพบโดยบังเอิน เลยเก็บตกมาให้ดูกัน ว่าคนเราเวลาทำอะำไรสร้างสรร จะทำได้หมด ทำได้ดี มีคนชม ถ้าคิดว่าดี ทำเลย ไม่ต้องกลัวว่า ใครจะว่า เพราะคนคิดใหม่ทำใหม่ ย่อมมีคนไม่เห็นด้วย  นายเหลือง ว่าอย่าให้ใครเดือดร้อนดีสุด ละครับ ^^

.

อีกอันหนึ่งเป็นของเด็กๆ หน่อย แต่มีเพงต้นฮบับให้ฟังด้วย ลองดู

เข้าท่านะ เอ้อ…

.Comments on Facebook