Archive

หลักสูตรอบรมที่ผ่านมา 3 Comments

บรรยากาศอบรม ก๋วยเตี๋ยวเรือ สค. 2556

นายเหลือง นำภาพบรรยากาศ ในวันอบรมมาให้ชมกันครับ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ผู้มาเรียนได้ความรู้เต็มที่ เพราะ สอนหมดทั้งภาคทฤษฎี ปฎิบัติ ทำให้ดู ให้ทำเอง สุดท้ายมีการตอบถาม โดยให้เพื่อนรุ่นที่จบไปก่อนหน้าที่นำ วิชาไปประกอบการการจริงๆสำเร็จมาแล้วมาเล่าประสพการณ์จริงๆ พร้อมตอบข้อซักถาม อย่างไม่ปิดบัง แถมเชิญชวนกันไปดูงานจริงๆได้ ณ.สถานประกอบการครับ สุดท้ายขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี อายิโน๊ะโมโต๊ะ อูมามิ ที่ให้การสนับสนุน มา ณ.ที่นี้ด้วยครับ