Tag "การเลือกมะพร้าวอ่อน"

สูตรอาหาร 0 Comments

วิธีการเลือกมะพร้าวอ่อน

ขอนำเสนอด้วยภาพวาดนะครับ เพื่อจะทำให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายขึ้น ที่จะเลือกซื้อมะพร้าวน้ำหอม ทานทั้งเนื้อและน้ำให้อร่อยชื่นใจ
เราส่วนใหญ่เลือกกันไม่เป็นครับ มักจะให้พ่อค้าแม่ค่าเขาเลือกให้ ก็อย่างว่าละครับ น่าเห็นใจอย่างหนึ่งที่ มะพร้าว1ทะลาย จะต้องมีลูกมะพร้าวที่ทั้งอ่อนไปและแก่ไปอยู่ในทะลายเดียวกัน