Tag "ขนายพันธุ์ โรสแมรี่"

บทความ 4 Comments

ปลูกต้น โรสแมรี่ ไว้ทานเองที่บ้าน

โรสแมรี่สดเป็นต้น ๆ ค่อนข้างจะหายาก จึงขอนำวิธีการปักชำ มาแบ่งเพื่อนๆ เริ่มด้วยการปักชำ…ทำใช้เอา หรือแจกเพื่อทำขายก็ดี