Tag "ขาหมูอร่อย"

สะพายกล้อง ท่องชิม 0 Comments

ข้าวขาหมู นายเล็ก ตลาดสะพานใหม่

นายเล็ก ข้าวขาหมูแสนอร่อยที่ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ของอร่อยที่ไม่จำเป็นต้องแพงครับ ลองไปทานกัน

สะพายกล้อง ท่องชิม 4 Comments

ขาหมู เลิศสิน

ข้าวขาหมูเจริญแสง หรือร้านขาหมูเลิศสิน ตำนานความอร่อย ของร้านดังในย่านสีลม ร้านนี้หากใครๆที่มาทำงานในแถบนี้ ต้องเคยมาทานที่ร้านนี้บ้างละ

สะพายกล้อง ท่องชิม 2 Comments

ข้าวขาหมู ศูนย์ฯจตุจักร

ร้านนี้แต่เดิมตั้งอยู่แถวตรอกจันทร์ตรงศูนย์การค้า เนาวรัตน์ เก่า(ถ้าจำไม่ผิด) เดี๋ยวนี้เขาย้ายมาตั้ง ใหม่ที่นี่ เขามาไกลขนาดนี้ ไกลจากลูกค้ากลุ่มเดิม อย่างสิ้นเชิง