Tag "ข้าวซอยไก่"

สะพายกล้อง ท่องชิม 0 Comments

สะพายกล้องท่องชิม ข้าวซอยเชียงใหม่ “ร้าน แม่จำปา”

ร้านนี้กับร้านข้าวซอยเสมอใจ ร้านนี้ดูจะได้เปรียบ มากกว่าครับ เพราะที่จอดรถเป็นสัดส่วนขนาดของร้านดูกว้างขวางกว่า แถมข้างร้านติด คลองส่งน้ำ น้ำไหลตลอดเวลา

สะพายกล้อง ท่องชิม 0 Comments

สะพายกล้องท่องชิม รวมข้าวซอยอร่อยของชียงใหม่ “ร้าน เสมอใจ”

ข้าวซอยที่ร้านนี้ พอวิ่งเข้ามาทางถนนฟ้าฮ่าม หากจำชื่อร้านข้าวซอยเสมอใจไม่ ได้อาจเข้าใจผิด เพราะมีร้านข้าวซอยเปิดใหม่ ร้านใหม่กว่าอีกหลายร้าน 2-3แห่ง

สะพายกล้อง ท่องชิม 0 Comments

สะพายกล้องท่องชิม ข้าวซอยเชียงใหม่ “ร้าน แม่พรรณี”

ข้าวซอยที่เชียงใหม่นั้นมีมากมายหลายเจ้า ครับรสชาตินั้นต่างกันไม่มากนักผิดกันที่ความสดใหม่ ของวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละวัน สำหรับเจ้านี้ผมว่าอร่อยนะเดี๋ยวมาดูกันครับ