Tag "ข้าวเหนียวนุ่ม"

สูตรอาหาร 0 Comments

วิธีนึ่งข้าวเหนียว นุ่มนานๆ

การนึ่งข้าวเหนียวให้สุกนิ่มนาน (สูตรป้าประไพ เชียงใหม่ ) ที่บ้านเพื่อน นายเหลือง ที่อยู่เชียงใหม่ ทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักทุกวัน มีเคล็กลับการหุงข้าวให้สุกนิ่มนานเป็นพิเศษ มาตั้งนานนมแล้ว พอดีมี เพื่อนสมาชิก ของเรา หลังไมล์ถามมาเลย ถือโอกาสเข้ามา รื้อฟื้นความรู้เก่าเก็บมาเล่าสู่กันฟังครับ เริ่มจากากรแช่ข้าวเหนียวก่อนนะ