Tag "ช่างกล"

สูตรอาหาร 2 Comments

วิธีทำ เต้าหู้ แบบแข็ง แบบอ่อน และเต้าฮวย

วิธีทำเต้าหู้ ทำเต้าฮวย เต้าหู้แข็ง เต้าหู้อ่อน สำหรับทำทานเองในบ้านหรือทำขาย แนะนำเป็นขั้นตอน อย่างเข้าใจ พร้อมแนะนำแหล่งซื้อวัตถุดิบอีกด้วย