Tag "อบรมก๋วยเตี๋ยวเรือ"

กจิกรรม 0 Comments

เปิดลงทะเบียน “อบรมก๋วยเตี๋ยวเรือ รุ่น8 ” 5-6 กย.58

ตามคำเรียกร้องครับ เปิดลงทะเบียน “อบรมก๋วยเตี๋ยวเรือ รุ่น8 ” (อบรมรุ่นละ1วันเปิด2วันคือ) เสาร์-อาทิตย์ที่ 5-6 กย.2558 จำกัดรับ 25 ท่าน/วัน

กจิกรรม 1 Comment

บรรยากาศอบรมก๋วยเตี๋ยวเรือมืออาชีพ รุ่น7 วันเสาร์ที่ 13 ธค. 2557

บรรยากาศการอบรมก๋วยเตี๋ยวเรือมืออาชีพ รุ่น7 เสาร์ที่ 13 ธค. 2557

สูตรอาหาร 52 Comments

บรรยากาศ อบรมก๋วยเตี๋ยวมืออาชีพ รุ่นที่5,6 วันที่ 18-19 ตค.2557

บรรยากาศ การบอรมก๋วยเตี๋ยวเรือ รุ่นที่5,6 วันที่18 ตค.2557 ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรมก๋วยเตี๋ยวมืออาชีพ รุ่นที่ 5,6 ของปี 2557 ครับ เพื่อนๆที่มาอบรม ล้วนมีความตั้งใจ ไฝหาความรู้เป็นอย่างมากครับ ในรอบแรกมีท่านที่เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัด เช่นสุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น บึงกาฬ เชียงใหม่ เมืองกาญจนบุรี โคราช ฯลฯ โดยเดินทางด้วยรถปรับอากาศ มาถึงตอนเช้าเรียนแล้วเดินทางกลับบ้านเลย บางท่านก็นั่งเครื่องบินมา นายเหลือง ทราบซึ้ง ถึงความตั้งใจ ของท่านที่เดินทางมาไกล

หลักสูตรอบรมที่ผ่านมา 155 Comments

อบรม ก๋วยเตี๋ยวเรือ ครั้งที่4 วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหา 56 (เต็มแล้ว)

ตอนนี้ มัผู้สมัครเข้ามา มากกว่า2เท่า ที่กำหนดเลยต้องจัดเพิ่มวัน เป็น 17-18 ครั้งแต่เต็มแล้วละครับ