Tag "เส้นใหญ่ยำบก"

สูตรอาหาร 0 Comments

เส้นใหญ่ ยำก๋วยเตี๋ยวบก เมนู สุขภาพ

เมนูนี้ นายเหลือง คิดขึ้นเอง ได้รับแรงบันดารใจจาก ก๋วยเตี๋ยวยำ ก๋วยเตี๋ยวบก โดยประยุกต์เอาผักที่มีสรรค์แตกต่างกันมาไว้ด้วยกัน