Tag "แม่jj"

สูตรอาหาร 0 Comments

คุ๊กกี้ หนอนสับปะรด

คุ๊กกี้ตัวหนอนสับปะรด หลายคนชอบที่ทานคุ๊กกี้แบบนี้ไม่เบื่อนะครับ ในต่างประเทศไม่มี คุ๊กกี้แบบนี้ นับเป็นเอกลักษณ์ของ นอกที่ปรับปรุง รูปแบบในแบบของเราเอง

สูตรอาหาร 0 Comments

Bah Kut Tea บะกุ๊ดเต้

บะกุ๊ดเต้ หรือบัดกุ๊ดเต๋ เรียกคล้ายกัน เป็นกระดูกหมูตุ๋นยาจีน หลักๆแล้วมีสองตำหรับคือที่มาเล กับสิงคโปร์ บ้านเราจะทานกันอยู่ แบบมาเล เป็นแบบน้ำสีคล่ำดำ แบบสิงคโปร์จะออกน้ำใสๆ

สูตรอาหาร 0 Comments

ลอดช่องสิงคโปร์

งตำนาน”ลอดช่องสิงคโปร์”ก็คือที่ โรงหนังเฉลิมบุรี หรือโรงหนังสิงคโปร์ มาก่อนและเขาก็ทำลอดช่องขายอยู่ตรงทางเข้าโรงหนังพอดี จึงเป็นที่มาของชื่อลอดช่องสิงคโปร์