Tag "25 สิ่งที่คุณควรเรียนรู้ ก่อนอายุ 25 ปี"

บทความ 0 Comments

25 สิ่งที่คุณควรเรียนรู้ ก่อนอายุ 25 ปี

25 สิ่งที่คุณควรเรียนรู้ ก่อนอายุ 25 ปี 1- หัดรับมือความเสี่ยงตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะเมื่อโตขึ้นความเสี่ยงที่ว่าจะหนักหน่วงมากกว่านี้ 2- หากคุณอยากประสบความสำเร็จ จงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน