Tag "mascapone"

สูตรอาหาร 0 Comments

ทีรามิสุ – Tiramisu

สูตรดั้งเดิม ทิรามิสุ คือกลิ่น อัลมอนด์ ลิเคอร์ทำให้ ทิรามิสุอร่อย หอม ถ้าหาไม่ได้ จะใช้ รัม 5 ช้อนโต๊ะ หรือ คอนยัค แทนได้ ถ้าทำให้ เด็กชงโอวัลติน ไมโล แทนกาแฟ เด็กชอบ