Tag: unseen

อองซานซูจี Unseen น่าสนใจมากครับ

อองซานซูจี Unseen น่าสนใจมากครับ

อองซานซูจี ที่เราเคยพบเห็นบ่อยๆ ที่เราคุ้นตาจะเป็นภาพเหล่านี้ เราไปพบภาพและเรื่องราวที่ เห็นแล้วน่าดูและเป็นอีกมุมหนึ่งของ ท่านผู้นี้ ลครับ