แพะบนต้นไม้

แพะบนต้นไม้

แปลกแต่จริงนะครับ  Christmas Tree Decorations in Morocco

ที่ประเทศมอรอคโคนั้น บางส่วนของเขามที่ความแห้งแล้วอย่างมาก สัตว์เลี้ยงประเภทหนึ่งคือแพะได้ปรับตัวเองให้อยู่ ได้ในสภาพอากาศ ที่แห้งแล้งสุดโดยขึ้นไปหาอาหาและผลไม้บนต้นไม้เองเลยที่เดียว ไม่เชื่องลอง “นายเหลือ” ท้าให้ไป ดูในคลิ๊ปวีดีโอ นะครับ ^^Comments on Facebook