Tag: แกงขี้เหล็ก

แกงขี้เหล็ก โบราณ

แกงขี้เหล็ก โบราณ

แกงขี้เห็ก(ขี้เหล็ก) ความขมของน้ำแกง ที่เป็นตัววัดฝีมือของผู้ทำ ประยุกต์ให้ใส่หมูย่าง เนื้อตามต้องการ